Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren powiatu ostrołęckiego.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie Programu zasad, warunków i możliwości  jego realizacji w 2022 roku.

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (194,24KB)

PDFOgłoszenie Starosty o konsultacjach projektu programu współpracy.pdf (392,74KB)

PDFProjekt Programu Współpracy.pdf (431,31KB)

DOCXFormularz zgłoszenia opinii i uwag.docx (24,19KB)

Wersja XML