Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Powiatu - oglądaj transmisję on-line

Sesja odbywa się w trybie zdalnym:

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie poprzez zmianę adresu jej siedziby
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zaliczenia odcinka drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych przebiegających przez teren Gminy Rzekuń do kategorii dróg powiatowych
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Czarnia, odcinka drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej przebiegających przez teren Gminy Myszyniec
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały

 

 1. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie  od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 4. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.
Wersja XML