Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski odznaczony Za zasługi dla policji

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe. Wśród odznaczonych medalem za Zasługi dla Policji znalazł się wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisław Gadomski. Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony specjalista Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Piotr Zaurski. W uroczystości wziął udział także Komendant Miejski Policji w Ostrołęce mł. insp. Mirosław Olszewski.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu, w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Jakub Gorczyński, naczelnicy wydziałów oraz mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Srebrny Medal za Długoletnią służbę otrzymał nadkom. Piotr Zaurski specjalista Zespołu Techniki Kryminalistycznej WDŚ KMP Ostrołęka.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali za Zasługi dla Policji. Wśród odznaczonych brązowym medalem za Zasługi dla Policji znaleźli się: wicestarosta Ostrołęcki Pan Krzysztof Parzychowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka Pan Zdzisław Gadomski. 

Odznaczeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca.

Do życzeń komendanta dołączył się także Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz: - Gratuluję wszystkim odznaczonym. Te medale to dowód uznania dla Państwa za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu.

Gratulacje odznaczonym złożył także biorący udział w uroczystości mł. insp. Mirosław Olszewski Komendant Miejski Policji w Ostrołęce.

Tekst i zdjęcia: kom. Tomasz Żerański

 

Wersja XML