Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumentacja na drogę Brzeźno-Pokrzywnica wraz z mostem do konsultacji

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej

Budowy drogi powiatowej Brzeźno - Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz i kanalizacją ciśnieniową.

 

Materiały informacyjne zostały udostępnione  na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl w dniu 05.10.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 20 października 2021 r. e-mailem na adres

, pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

 

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

 

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach ZDP i  gminy Goworowo.

 

PDFPZT-2.2 PZT.pdf
PDF07_2021_65_2021_konsultacje społeczne Brzeźno-Pokrzywnica.pdf
PDFPZT-2.1 PZT.pdf
 

Wersja XML