Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje zmian w Programie współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO na 2022 rok

Informujemy, że w okresie od 27 października do 9 listopada br. można zgłaszać uwagi do projektu uchwały zmieniającej „Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej informacji na stronie www.dialog.mazovia.pl

Wersja XML