Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Sesja odbędzie się 5 listopada  2021r. (piątek). br., zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r., poz.1842, ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego.

Początek sesji o godzinie 12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinie Komisji:
 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały
 1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa basenu szkolno – rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec”.
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinie Komisji:
 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały
 1. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 4. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.
Wersja XML