Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.658.2021

 

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.658.2021
2. Data zgłoszenia budowy 22.11.2021r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Marcin Szabłowski
4. Adres projektowanego obiektu

dz. nr 116/6

Laskowiec
5. Opis projektowanego obiektu budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 14.12.2021r. - braku sprzeciwu

 

Wersja XML