Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ćwiczenia obronne w Powiecie Ostrołęckim

W dniach 22-25 listopada br. Powiat Ostrołęcki uczestniczy w kompleksowym ćwiczeniu obronnym województwa mazowieckiego pk. "Mazowsze 2021" pod kierownictwem wojewody mazowieckiego. Do głównych zadań  Powiatu, realizowanych  w ramach ćwiczenia należy uruchomienie i funkcjonowanie systemu stanowisk kierowania (stałych dyżurów) oraz przemieszczenie Stanowiska Kierowania Starosty Ostrołęckiego do Zapasowego Miejsca Pracy.

24 listopada starosta ostrołęcki wraz z kierownictwem urzędu i pracownikami wchodzącymi w skład stałego dyżuru przemieścił się pod eskortą policjantów z KMP w Ostrołęce do  jednej ze szkół na terenie powiatu. Zapasowe Miejsce Pracy odwiedził wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wraz  z zastępcą dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzejem Wasilewskim. Na miejscu obecny był także kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce Marcin Grabowski.

Podczas ćwiczenia, w którym współdziałają służby mundurowe i cywilne  sprawdzana jest ponadto  funkcjonalność  rozwinięcia elementów stanowisk kierowania oraz dokumentacja stanowisk kierowania, a także ocenie poddawane są  reakcje ćwiczących na wprowadzane sygnały operacyjne, zasadność i trafność podejmowanych decyzji.

 

 

Wersja XML