Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczny TOUR DE POLOGNE

W dniu 23 listopada br. w kościele pw. św. Wojciecha w Ostrołęce i w Zespole Szkół SIGiE odbyły się uroczystości z okazji XVII Edycji Wyróżnienia "Narodowi i Ojczyźnie", którym towarzyszył Konkurs plastyczny nt. TOUR DE POLOGNE JAKO WYŚCIG, UKAZUJĄCY KOLARSTWO JAKO WARTOŚCIOWĄ DYSCYPLINĘ SPORTOWĄ I PIĘKNO NASZEJ OJCZYZNY.

Głównym celem konkursu był rozwój zdolności artystycznych dzieci i młodzieży (szczególnie plastycznych), kształtowanie postaw patriotycznych związanych z polskością oraz ukazaniem piękna naszej Ojczyzny. Zadaniem konkursowym było przedstawienie kolarstwa jako dyscypliny ukazującej godne naśladowania postawy sportowe i piękno naszej Ojczyzny.

Łącznie na konkurs nadesłano 93 prace z 11 szkół i przedszkoli.

Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria I – dzieci uczęszczające do oddziałów i placówek wychowania przedszkolnego
Miejsce I – Jan Pełtak, Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Nowej Wsi
Miejsce II – Maria Gejda, Przedszkole Miejskie Nr 8 „Kraina Radości” w Ostrołęce
Miejsce III – Joanna Klimkowska, Przedszkole Miejskie Nr 8 „Kraina Radości” w Ostrołęce

Kategoria II – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
Miejsce I – Bartosz Falkowski (kl. I), Szkoła Podstawowa im. 18. Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Miejsce II – Adrian Myszkowski (kl. I), Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku
Miejsce III – Natasza Cekała (kl. Ia), Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce

Kategoria III – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
Miejsce I –Julia Bożomańska (kl. VII b), Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle
Miejsce II – Anna Kuciej (kl. V), Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Rżańcu
Miejsce III – Alicja Świerżyńska (kl. VII), Szkoła Podstawowa im. 18. Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych znajduje się w głównym holu budynku Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce. Współorganizatorem konkursu plastycznego był Powiat Ostrołęcki.

 

 

Wersja XML