Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Most na Narwi wraz z drogą dojazdową w konsultacjach społecznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do  udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Budowy przeprawy mostowej przez rz. Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

Materiały informacyjne udostępnione zostały  na stronie internetowej: www.zdp.ostroleka.pl w dniu 6.12.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 13.12.2021 r. e-mailem na adres: , pocztą na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostały również udostępnione na stronach Zarządu Dróg Powiatowych  w Ostrołęce i Gminy Lelis.

PDF414_MDR_62_2021_konsultacje społeczne MDR.pdf
PDFOrientacja Most Teodorowo.pdf
PDF2.08.pdf
PDF2.07.pdf
PDF2.06.pdf
PDF2.05.pdf
PDF2.04.pdf
PDF2.03.pdf
PDF2.02.pdf
PDF2.01.pdf
 

Wersja XML