Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.70.2021

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.1.70.2021
2. Data zgłoszenia budowy 03.12.2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Baranowo
4. Adres projektowanego obiektu dz. nr 15 i 25 w obrębie ewidencyjnym Baranowo, gm. Baranowo
5. Opis projektowanego obiektu

budowa linii oświetlenia ulicznego

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
Wersja XML