Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta uczestniczył w VI Europejskim Kongresie Samorządów,

Przyszłość idei decentralizacji i samorządu w Europie oraz kwestie związane z Polskim Ładem to główne tematy dwudniowych obrad VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbywał się w dniach 6-7 grudnia w Mikołajkach. W Kongresie uczestniczył także starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu było „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?". Wśród najważniejszych tematów, omawianych podczas paneli, znalazły się: finansowanie rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca transgraniczna oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji.

Program merytoryczny konferencji obejmował ponad sto wydarzeń, które zostały podzielone na ścieżki tematyczne, takie jak m.in. Biznes i Zarządzanie, Innowacje, Społeczeństwo, Współpraca Międzyregionalna oraz Zrównoważony Rozwój.

Wersja XML