Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.695.2021

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.695.2021
2. Data zgłoszenia budowy 09.12.2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Marian i Zofia Samul
4. Adres projektowanego obiektu działka nr 58/2, obręb ew. Dęby, m. Łyse
5. Opis projektowanego obiektu

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
Wersja XML