Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat z dotacją w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Powiat Ostrołęcki otrzymał dotację celową na dofinansowanie ze środków budżetu państwa  na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w czterech  szkołach:

Warunkiem wsparcia finansowego było zapewnienie przez Powiat Ostrołęcki wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Łączny całkowity koszt realizacji zadania: 16 250 zł.

Łączna wnioskowana kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”: 13 000 zł.

Łączna wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego:  3 250 zł.

   

 

Wersja XML