Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie zawieszonych przez Powiat połączeń autobusowych

     W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i pasażerów w sprawie zawieszonych linii autobusowych informuję, że samorząd Powiatu  widzi potrzebę funkcjonowania na terenie Powiatu Ostrołęckiego komunikacji autobusowej i w związku z tym zabezpieczył w budżecie wkład własny, wymagany w rządowym Funduszu  Rozwoju Przewozów Autobusowych.  Pozostałą część środków zabezpiecza rządowy program, którego częścią zarządzają wojewodowie.

    Powiat Ostrołęcki,  tak jak i inne samorządy województwa mazowieckiego, od dnia 15.12.2021r. oczekuje na decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania środków na funkcjonowanie utworzonych połączeń autobusowych. Do dziś nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek zapewnienia czy deklaracji wojewody o zabezpieczeniu części środków rządowych wymaganych na realizację zadania.

 

Stanisław Kubeł    

Starosta Ostrołęcki

Wersja XML