Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad mieszkańcom Powiatu Ostrołęckiego

Uprzejmie informujemy, że terenem działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest Powiat Ostrołęcki (ziemski).

Zgodnie z właściwością, Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie może wykonywać zadań przypisanych do miasta, a więc obsługiwać klientów, którzy są mieszkańcami miasta Ostrołęki.  

W sprawach indywidualnych, bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać pod numerami Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.

 

Konsumenci będący mieszkańcami Powiatu Ostrołęckiego (pow. ziemski) mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wnioski o pomoc i podjęcie interwencji drogą pisemną, elektroniczną i osobiście:  pl. gen. J. Bema 5, pok. 29, tel. 29 764 28 15 wew. 161,

Wersja XML