Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

 

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2510W Czarnia – Surowe, nr 2509W Czarnia – Cupel – Surowe, nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo.

Kompleksowa rozbudowa dróg na ternie gm. Czarnia i Myszyniec o łącznej długości około 9 km. Szerokość jezdni po rozbudowie: 6 m, dodatkowo utwardzone pobocza bitumiczne dla pieszych, nowe oznakowanie poziome i pionowe, zjazdy do pól i posesji, przepusty, budowa ronda, chodników, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa skrzyżowań.

Efektami inwestycji będą:

- dostosowanie dróg do wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poprawa warunków transportu produktów rolno-spożywczych i drewna do zakładów przetwórczych,
- uzupełnienie sieci drogowej o wysokim standardzie.

Okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy.

Przewidywana wartość inwestycji: 15 000 000,00 zł.

Kwota udziału własnego: 750 000,00 zł.

Wysokość przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 14 250 000,00 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML