Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Wrócą połączenia autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wojewoda Mazowiecki zakwalifikował do objęcia dopłatą wnioski Powiatu Ostrołęckiego a także gmin: Czarnia,Troszyn, Czerwin. Dofinansowanie dla Powiatu to ponad 2 mln zł.

W ramach I naboru wniosków o objęcie w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Wojewoda Mazowiecki zakwalifikował do objęcia dopłatą 78 wniosków, w tym 71 gmin, 6 powiatów i 1 związku powiatowo-gminnego. Zakwalifikowane wnioski opiewają na szacunkową kwotę 60 027 779,18 zł.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Wersja XML