Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2022 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Ogłoszenie naboru do komisji.pdf

Formularz zgłoszeniowy.docx

PDFUchwała Nr 747 z dnia 01.02.2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf
 

Wersja XML