Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na emeryturę przeszedł Kazimierz Biedrzycki, dyrektor Wydziału Geodezji

W lutym na emeryturę przeszedł Kazimierz  Biedrzycki, dyrektor Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Swoją karierę zawodową zakończył po 47 latach pracy.

Rozpoczął ją w sierpniu 1975 roku w Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, w którym pracował jako inspektor, starszy asystent geodety i geodeta. Potem od grudnia 1979 roku do kwietnia 1985 roku był kierownikiem komórki geodezyjno-wywłaszczeniowej w Rejonie Dróg Publicznych w Ostrołęce.  Następnie do  końca marca 1987 roku pracował na stanowisku kierownika  pracowni geodezyjnej w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce. Od kwietnia 1987 roku do końca grudnia 1998 roku Kazimierz Biedrzycki był zastępcą dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrołęce, po czym po reformie administracyjnej i powstaniu powiatu, rozpoczął pracę jako dyrektor Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

Jednym z największych zawodowych dokonań dyrektora z pewnością jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Ostrołęckiego.

Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę i życzenia na nowy etap w życiu, dyrektorowi w imieniu Zarządu Powiatu  złożył wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Antoni Mulawka i Anna Buczyńska - członkowie Zarządu  oraz w imieniu wszystkich dyrektorów i pracowników Starostwa sekretarz Powiatu Bogumiła Rybacka.

Wersja XML