Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15

PDFZapytanie ofertowe remont pomieszczenia biurowe.pdf

PDFZałącznik nr 1 Przedmiar robót.pdf

PDFZałącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 3 Oferta Wykonawcy.pdf

PDFZałącznik nr 4 Wzór Umowy.pdf


PDFZawiadomienie o braku rozstrzygnięcia postępowania.pdf
 

Wersja XML