Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrektorzy na 5 kolejnych lat

Pod koniec kwietnia odbyły się konkursy na dwa dyrektorskie stanowiska: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych. Na pięcioletnie kadencje zostali wybrani Barbara Bączek i Dariusz Ptak. Uchwałą Zarządu Powiatu powierzenie stanowisk następuje z dniem 1 września 2022 roku.

Wersja XML