Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn.„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)".

W ramach projektu zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do skorzystania z:

Zainteresowane osoby bezrobotne prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 760 43 83, 760 45 62,

Więcej informacji na stronie: http//ostroleka.praca.gov.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Wersja XML