Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 25 maja br. została zwołana XLVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 5.

Rozpoczęcie o godzinie 13.00.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu. 
4.    Podjęcie uchwał w sprawach: 
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2022 - 2032
2)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok
3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
4)    przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Ostrołęckiego
5)    przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Ostrołęckiego pn.:  „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2022 – 2025”,  
6)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2022 – 2025”
5.    Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2021”. 
6.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.
7.    Komunikaty i sprawy organizacyjne. 
8.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
9.    Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Wersja XML