Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat i gminy z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek 30 maja wyniki drugiego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Bezzwrotne dofinansowanie otrzymają wszystkie  samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek w tej edycji. 

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych, poinformował, że 47 procent wniosków, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte, dotyczyło inwestycji drogowych. „To pokazuje, jakie jeszcze są w tych kwestiach opóźnienia i jak to są ważne inwestycje” - powiedział.

Szefernaker dodał, że 16 procent realizowanych w ramach drugiego naboru inwestycji dotyczy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 8 procent infrastruktury sportowej, a 7 procent edukacyjnej.

Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości  14 995 000,00 zł na zadanie pn.  „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło”.

Także gminy z powiatu ostrołęckiego otrzymały dofinansowanie:

gmina Łyse  na zadanie pn. „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse” -  7 500 000,00 zł;

gmina Goworowo na „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Goworowo” 4 500 000,00 zł;

Gmina Myszyniec na „Budowę infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec” 4 987 500,00 zł;

Gmina Baranowo na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew” 2 080 000,00 zł;

Gmina Goworowo na „Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie zaprojektuj i wybuduj” 2 085 000,00 zł;

 

Gmina Rzekuń na „Przebudowę ul. Armii Krajowej w Rzekuniu”  3 391 500,00 zł;

 

Gmina Czerwin  na „Budowę i modernizację sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin” 9 300 000,00 zł;

Gmina Troszyn na „Budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap I”  1 518 327,00 zł;

Gmina Rzekuń na „Termomodernizację, rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie” 6 885 000,00 zł;

Gmina Łyse na „Przebudowę trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie”  1 710 000,00 zł;

Gmina Lelis na „Budowę dachów stromych oraz termomodernizację elewacji budynku Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w msc. Lelis wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku”  3 600 000,00 zł;

Gmina Czarnia na „Budowę infrastruktury kulturowo-sportowej w Gminie Czarnia” 7 875 000,00 zł;

Gmina Myszyniec na „Budowę infrastruktury drogowej w miejscowości Myszyniec Stary i budowa infrastruktury drogowej w miejscowości Wykrot”  4 987 500,00 zł;

Gmina Lelis na „Przebudowę sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis” 3 325 000,00 zł;

Gmina Baranowo na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą”  4 655 000,00 zł;

Gmina Kadzidło na „Budowę i modernizację bazy sportowej w Kadzidle” 1 499 400,00 zł;

Gmina Czerwin na „Budowę i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin” 9 300 000,00 zł;

Gmina Goworowo na „Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Lipiance w systemie zaprojektuj i wybuduj” 2 085 000,00 zł;

Gmina Baranowo na „Rozbudowę drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew”  2 080 000,00 zł;

Gmina Rzekuń na „Przebudowę ul. Armii Krajowej w Rzekuniu” 3 391 500,00 zł;

Gmina Troszyn  na „Poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych 7 234 040,00 zł;

Gmina Troszyn na „Budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap I” 1 518 327,00 zł;

Gmina Olszewo-Borki na „Przebudowę i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo – Borki i Zabiele Wielkie – Zabiele Pilik, gm. Olszewo – Borki” 4 702 500,00 zł;

Gmina Kadzidło na „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi”  9 998 000,00 zł;

Gmina Lelis na „Przebudowę sieci dróg gminnych na terenie gminy Lelis” 3 325 000,00 zł;

Gmina Baranowo na „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą” 4 655 000,00 zł;

Gmina Kadzidło na „Budowę i modernizacja bazy sportowej w Kadzidle” 1 499 400,00 zł;

Gmina Troszyn na „Poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” 7 234 040,00 zł;

Gmina Olszewo-Borki na „Rozbudowę i przebudowę kluczowej infrastruktury drogowej w gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo – Borki”  7 980 000,00 zł.

 

Wersja XML