Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

mazowsze.jpeg

Powiat Ostrołęcki rozpoczął w 2021 roku realizację projektu w ramach instrumentu wsparcia ważnych zadań dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyniosła 6 671 520,00 złotych brutto. Powiatowi przyznano dotację w wysokości 4 000 000,00 złotych brutto ze środków  budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Prace powierzono do realizacji Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA z Ostrołęki. Założonym efektem realizacji zadania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady na odcinkach od km 4+370,00 do km 5+837,00 i od km 6+163,00 do km 9+770,00. Zakończenie inwestycji w ramach II etapu zaplanowano na I półrocze 2022 roku. 

Powiat Ostrołęcki zakończył realizację projektu w czerwcu 2022 r. Wartość inwestycji wyniosła 6 671 520,00 złotych brutto. Powiatowi udzielono dotację w wysokości 4 000 000,00 złotych brutto ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Prace zostały komisyjnie odebrane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA z Ostrołęki. Rozbudowano drogę powiatową nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady na odcinku Kierzek – Kopaczyska od km 4+370,00 do km 5+837,00 i od km 6+163,00 do km 9+770,00. Realizacja inwestycji zwiększyła spójność regionalną sieci drogowej z siecią dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Dzięki rozbudowanej drodze zwiększyła się dostępność komunikacyjna poprzez stworzenie dogodnego i bezpiecznego dojazdu do instytucji publicznych.

Wersja XML