Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zwołaniu L sesji Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 4 sierpnia br. została zwołana L sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 5.

Rozpoczęcie o godzinie 12.00.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu. 
4.    Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Baranowo na realizację zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT  w miejscowości Baranowo” 

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

2)    udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach zadania „STRAŻNICE OSP – 2022”

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinie Komisji:
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska
c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Kadzidło

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinie Komisji:

- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

4)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinie Komisji:
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska
c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

5)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2022 – 2032  

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinie Komisji:
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Infrastruktury
c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

6)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022r. 

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinie Komisji:
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Infrastruktury
c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

7)    wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

8)    zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach, dla których Powiat Ostrołęcki jest organem prowadzącym

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

5.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.   
6.    Komunikaty i sprawy organizacyjne. 
7.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
8.    Zakończenie obrad L sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. 
 

Wersja XML