Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kulturalna szkoła na Mazowszu

„Kulturalna szkoła na Mazowszu” program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

 

Uchwałą nr 711/320/22 z 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na uruchomienie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych. Program umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, termin realizacji programu ustalono od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie zaakceptowanego przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę, zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. Kartę zgłoszenia szkoły do programu, zgodnie z ustalonym wzorem, należy wysłać w wersji papierowej i/lub elektronicznie do wybranej/wybranych instytucji kultury. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

Do pobrania:

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/kulturalna-szkola-na-mazowszu.html

Dodatkowe informacje w zakresie uczestnictwa w programie m.in. terminu i liczby zgłoszeń, rezerwacji danej oferty i jej potwierdzenia, można uzyskać bezpośrednio w instytucjach kultury włączonych do realizacji programu.

 

Wersja XML