Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 30 września br. została zwołana LIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 5.

Rozpoczęcie o godzinie 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej przebiegającej przez teren Gminy Czarnia, drogi wewnętrznej oraz odcinków drogi gminnej przebiegających  przez teren Gminy Myszyniec,
 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2, na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej  w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce, wpisanej do rejestru zabytków.
 1. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie  od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 4. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.
Wersja XML