Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki OSP z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają dotacje na zakup nowego sprzętu i wyposażenia, wsparcie młodzieżowy drużyn pożarniczych oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Umowy z przedstawicielami jednostek w środę 5 października w  Starostwie Powiatowym w Ostrołęce podpisała  zastępca prezesa  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie Kamila Mokrzycka. W spotkaniu wzięli udział także starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Marcin Grabowski, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Radosław Stachacz, dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW, Piotr Liżewski, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, przedstawiciele jednostek OSP z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego. 

 

Dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń trafi do osiemnastu jednostek OSP. Większość przyznanych dotacji pokrywa w całości koszty zakupów. Wsparcie otrzymały OSP w Bogutach-Piankach, Gocłach, Jasienicy, Kadzidle, Królach Dużych, Lipinkach, Łątczynie, Łysych, Malinowie, Milewie Wielkim, Nurze, Olszewie-Borkach, Opęchowie, Ostrołęce, Przyjmach, Starej Ruskołęce, Starym Lubotyniu i Wąsewie. Jednostki otrzymały średnio po około 20 000 zł.

 

Na aktywowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Brzozowym Kącie otrzyma 5 355 zł dotacji, a OSP w Kramkowie Lipskim 12 750 zł. Do OSP w Lelisie, Sulęcinie Szlacheckim, Szulborzu Kotach i Broku trafi po 15 000 zł na ten cel.

 

Gmina Kadzidło uzyskała dotację w wysokości 26 640 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Kadzidle. Z kolei OSP w Dobrołęce uzyskała dotację w wysokość 29 700 zł na wymianę źródła ciepła na ekologiczne oraz modernizacje instalacji CO w strażnicy.

 

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie blisko 20 mln zł na programy skierowane do służb ratowniczych w tym w szczególności do Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2019 r. do mazowieckich jednostek OSP z WFOŚiGW w Warszawie trafiło ponad 90 mln zł.

 

Powiat ostrołęcki

L.p.

Gmina

Jednostka

Nazwa zadania

Koszt kwalifiko-wany

 Kwota dofinanso-wania

% dofinanso-wania

1

CZARNIA

OSP w Brzozowym Kącie

Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Brzozowym Kącie

6 300,00

5 355,00

85,00%

2

LELIS

OSP w Lelisie

Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lelisie

17 820,00

15 000,00

84,18%

3

CZERWIN

OSP w Gocłach

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gocłach

19 310,00

19 310,00

100,00%

4

CZERWIN

OSP w Malinowie

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Malinowie

19 210,00

19 210,00

100,00%

5

KADZIDŁO

OSP w Kadzidle

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kadzidle

20 899,00

20 000,00

95,70%

6

ŁYSE

OSP w Lipnikach

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach

50 637,00

20 000,00

39,50%

7

ŁYSE

OSP w Łysych

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łysych

23 630,00

20 000,00

84,64%

8

OLSZEWO-BORKI

OSP w Olszewie-Borkach

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Olszewie-Borkach

20 000,00

20 000,00

100,00%

9

OSTROŁĘKA

OSP w Ostrołęce

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ostrołęce

19 990,00

19 990,00

100,00%

10

TROSZYN

OSP w Łątczynie

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łątczynie

17 658,00

17 658,00

100,00%

11

TROSZYN

OSP w Milewie Wielkim

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Milewie Wielkim

20 000,00

20 000,00

100,00%

12

TROSZYN

OSP w Opęchowie

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Opęchowie

20 000,00

20 000,00

100,00%

       

Razem:

216 523

 

 

Powiat ostrowski

L.p.

Gmina

Jednostka

Nazwa zadania

Koszt kwalifiko-wany

 Kwota dofinanso-wania

% dofinanso-wania

1

ANDRZEJEWO

OSP w Królach Dużych

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Królach Dużych

20 000,00

20 000,00

100 %

2

ANDRZEJEWO

OSP w Starej Ruskołęce

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starej Ruskołęce

19 713,21

19 713,21

100 %

3

BOGUTY-PIANKI

OSP w Bogutach-Piankach

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bogutach-Piankach

17 495,00

17 495,00

100 %

4

WĄSEWO

OSP w Wąsewie

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wąsewie

20 323,57

20 000,00

98,41%

5

NUR

OSP w Nurze

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nurze

20 000,00

20 000,00

100 %

6

OSTRÓW MAZOWIECKA

OSP w Jasienicy

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jasienicy

20 000,00

20 000,00

100 %

7

OSTRÓW MAZOWIECKA

OSP w Przyjmach

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Przyjmach

20 000,00

20 000,00

100 %

8

STARY LUBOTYŃ

OSP w Starym Lubotyniu

Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starym Lubotyniu

20 000,00

20 000,00

100 %

9

STARY LUBOTYŃ

OSP w Sulęcinie Szlacheckim

Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sulęcinie Szlacheckim

17 700,00

15 000,00

84,75%

10

SZULBORZE WIELKIE

OSP Szulborzu Kotach

Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Szulborzu Kotach

17 650,00

15 000,00

84,99%

11

BROK

OSP w Broku

Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Broku

17 944,42

15 000,00

83,59%

12

NUR

OSP w Kramkowie Lipskim

Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kramkowie Lipskim

15 000,00

12 750,00

85,00%

 

 

 

 

Razem:

214 958,21

 

 

 

Powiat ostrołęcki

L.p.

Powiat

Gmina

Wnioskodawca

Nazwa zadania

koszt kwalifikowany

kwota dotacji

koszt całkowity

1

ostrołęcki

Kadzidło

Gmina Kadzidło

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle

33 800,00

26 640,00

33 800,00

2

ostrołęcki

Olszewo-Borki

OSP w Dobrołęce

Wymiana źródła ciepła na ekologiczne oraz modernizacja instalacji CO w strażnicy OSP Dobrołęka

33 000,00

29 700,00

33 000,00

 

 

 

 

 

Razem:

56 340

 

 

 

Wersja XML