Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczniowie ZSP w Czerwinie członkami Młodzieżowej Rady Gminy

Z inicjatywy wójta gminy Czerwin, Grzegorza Długokęckiego, powstała Młodzieżowa Rada Gminy, w której zasiadają uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie. Należy podkreślić, że jest to pierwsza taka inicjatywa wśród gmin powiatu ostrołęckiego. 15 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo utworzonej rady, podczas której młodzież wybrała spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza oraz skarbnika. Młodzi radni tego dnia złożyli również uroczyste ślubowanie. Natomiast 17 listopada bieżącego roku uczestniczyli w wyjeździe do Warszawy. Głównym punktem pobytu w stolicy była wizyta w Sejmie, podczas której towarzyszył im wicepremier Henryk Kowalczyk,  kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, wójt gminy Czerwin Grzegorz Długokęcki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Katarzyna Kossakowska, dyrektor ZSP w Czerwinie  Justyna Jabłonka oraz radni gminy Czerwin.

W Sejmie poznali historię polskiego parlamentaryzmu, zasady pracy posłów  i zwiedzili salę plenarną. Następnie udali się pod tablicę upamiętniającą posłów  II Rzeczypospolitej poległych w czasie II wojny światowej. Uczniom bardzo podobało się miejsce na parlamentarnym korytarzu, gdzie dziennikarze czekają na polityków, aby z nimi porozmawiać. Wizyta w sejmie zakończyła się obiadem  w Starym Domu Poselskim.

Przed młodymi radnymi jeszcze szkolenia i wiele nowych wyzwań.

 

 

Wersja XML