Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oni wiedzą jak żyć długo i zdrowo

W Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie 2 grudnia  odbyła się  XII edycja Konkursu z Zakresu Higieny i Profilaktyki  Zdrowia  ,,Jak żyć długo i zdrowo" pod patronatem starosty ostrołęckiego.

 Celem konkursu było pogłębienie wiedzy  na temat zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony własnego zdrowia oraz  uświadomienie młodzieży, że nie leczenie lecz profilaktyka jest  najlepszym sposobem na poprawę zdrowotności całego społeczeństwa.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i powiatowych.

Do konkursu zgłosiło się  11 szkół. Były to szkoły podstawowe  z Borawego , Kunina , Wąsewa i Goworowa. Starsza młodzież to przedstawiciele szkół powiatowych z: Łysych, Kadzidła,  Troszyna, Czerwina, Myszyńca, Baranowa i Goworowa.

Zadaniem 36 uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań testowych.

Jury  składające się z opiekunów uczniów wyłoniło zwycięzców:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce-  Amelia Piórkowska - Wąsewo

II  miejsce-   Maria Krupa        - Kunin

II miejsce  - Oliwia Budniak    - Wąsewo

 

W kategorii szkół powiatowych:

I miejsce- Szymon Pazuła   -  ZSP w Goworowie

II miejsce – Dominik Suski – ZSP w Czerwinie

III miejsce  - Przemysław Kaczmarczyk – ZSP w Łysych

Nagrody dla zwycięzców były ufundowane przez Powiat Ostrołęcki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali także nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Dyplomy i nagrody  wręczał starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, dyrektor Wydziału Oświaty  i Spraw Społecznych Magdalena Pietras, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce  Michał Giers, przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Gołębiewska oraz  dyrektor  ZSP w Goworowie Janusz Frydryk.

Podziękowania zostały wręczone również  wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Wersja XML