Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

W Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu  7 lutego odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli ze starostą ostrołęckim Stanisławem Kubłem, burmistrz Myszyńca Elżbietą Abramczyk, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu Barbarą Bączek oraz przedstawicielami służb mundurowych: Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Zakładu Karnego w Przytułach Starych, Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostrołęce.

Gości witał gospodarz szkoły, dyrektor Sławomir Świtaj. Następnie  głos zabrał starosta Stanisław Kubeł, który przedstawił także prezentację pt. "Patriotyzm gospodarczy. Najważniejsze gałęzie gospodarki w Powiecie Ostrołęckim". Przedstawiciele służb mundurowych opowiedzieli o swoich  jednostkach i omówili zasady rekrutacji do nich. Z kolei dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńca powiedziała o tym,  na jaką pomoc uczniowie mogą liczyć ze strony instytucji, którą kieruje. Burmistrz Elżbieta Abramczyk omówiła regulamin utrzymania porządku na terenie gminy  i zachęcała uczniów do udziału w uroczystościach związanych z obchodami 50-lecia powstania gminy Myszyniec i 30-lecia odzyskania praw miejskich.

Na koniec dyrektor szkoły podziękował wszystkim prelegentom, młodzieży za wzorową postawę podczas konferencji i życzył wszystkim bezpiecznych ferii.

 

Wersja XML