Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń Komisji


25 października 2021 r.

  1. Komisja Rewizyjna - godz. 14.30

Posiedzenie odbędzie się, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) – z wykorzystaniem trybu zdalnego. 

PROPONOWANA TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Komisji w dniu 8 czerwca 2021r. i   27 lipca 2021r.
4. Ustalenie składów osobowych Zespołów Kontrolnych oraz terminów kontroli w zakresie:
- wydatków bieżących na remonty, bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych – za okres IV kwartału 2019r. i IV kwartału 2020r.,
- dostosowania pomieszczeń do zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
5. Sprawy różne.   


Wersja XML