Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń Komisji


2 marca 2021 r.

1)    Komisja Infrastruktury – godzina 10.30
2)    Komisja Rewizyjna – godzina 11.30
3)    Komisja Zdrowia i Pomocy Rodzinie – godzina 12.30
4)    Komisja Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli – godzina 13.30
5)    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – godzina 14.30

3 marca 2021 r.

1)    Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – godzina 9.00
2)    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – godzina 10.30
3)    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – godzina 11.00  


Wersja XML