Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu w Ostrołęce


Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu wchodzi pięć osób. Starosta Ostrołęcki jako jego przewodniczący, Wicestarosta oraz pozostali Członkowie Zarządu. Zarząd Powiatu wybiera Rada Powiatu.


Skład osobowy Zarządu:

Kubeł Stanisław

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Parzychowski Krzysztof

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta

Mulawka Antoni Tadeusz

Antoni Tadeusz Mulawka - Członek Zarządu

Pędzich Waldemar

Waldemar Pędzich - Członek Zarządu

Buczyńska Anna Hanna

Anna Hanna Buczyńska - Członek Zarządu


Wersja XML