Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Położenie powiatu


Powiat ostrołęcki leży w północno-wschodniej Polsce, jest największym powiatem w województwie mazowieckim. Graniczy z województwami: warmińsko-mazurskim i podlaskim. Powierzchnia powiatu wynosi 2099 km2, zamieszkuje go 84 tys. osób (z Ostrołęką 140 tys.). W jego skład wchodzi 11 gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec (gmina miejsko-wiejska), Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn, na terenie których znajduje się 391 miejscowości. W centralnej części powiatu położona jest Ostrołęka miasto na prawach powiatu i siedziba powiatu ziemskiego. Zamieszkuje ją 55 tys. ludzi. Gęstość zaludnienia powiatu ostrołęckiego wynosi 40 osób na km2.

Powiat ma dość korzystny układ komunikacyjny. Przebiegają tędy główne szlaki wiodące od wschodnich i północnych granic Polski na południe i zachód kraju: trasa nr 61 z Warszawy do Suwałk i dalej do państw nadbałtyckich, trasa nr 53 z Warszawy na Warmię i Mazury (tzw. Gościniec Mazurski) i droga nr 60, będąca częścią trasy z Białegostoku do miast środkowej Polski.

Powiat położony jest na ziemiach będących częścią trzech krain geograficznych: Równiny Kurpiowskiej (północna część powiatu), Doliny Dolnej Narwi (środkowa) i Międzyrzecza Łomżyńskiego (południowa). Na Równinie Kurpiowskiej znajduje się jeden z najciekawszych regionów etnograficznych w Polsce – Kurpie.

Na terenie tym rośnie Puszcza Kurpiowska (zwana też Zieloną, Myszyniecką lub Zagajnicą). Równina Kurpiowska jest mało urodzajna, pokryta sandrem (piaskami polodowcowymi), urozmaicona wydmami, na których rosną lasy. Obniżenia zajęte są przez łąki i pastwiska. Wysokości bezwzględne, na jakich położony jest powiat, wynoszą od 87 m n.p.m. w Dolinie Dolnej Narwi (gm. Goworowo) do 158 m n.p.m. na Równinie Kurpiowskiej (okolice Czarni).

Pod względem klimatycznym powiat należy do tzw. dzielnicy wschodniej, chłodniejszej od dzielnicy środkowej, w której leży zachodnia część Mazowsza. Średnia temperatura roczna w Ostrołęce wynosi 6,6oC. Pierwsze jesienne przymrozki przypadają tu na początek października, a ostatnie wiosenne na początek maja. Śnieg leży 80-90 dni, miesiąc dłużej niż na zachodnim Mazowszu. Liczba dni pochmurnych waha się między 150 a 170. Opady są tu dość intensywne, wynoszą 550-650 mm rocznie.

Główną rzeką przepływającą przez powiat ostrołęcki jest Narew. To rzeka niżowa z licznymi zakolami, miejscami z wysokimi, urwistymi brzegami. W południowej części powiatu płynie niewielki dopływ Narwi – Orz. W kurpiowskiej części powiatu wyróżniają się Omulew, Rozoga i Szkwa. Rzeki te wypływają z jezior mazurskich i płyną równolegle do siebie w nieregularnych obniżeniach rzek proglacjalnych. Wody wszystkich rzek uchodzą do Narwi.


Odległości od przejść granicznych

 • Bezledy (Rosja, Obwód Kaliningradzki) – 200 km
 • Ogrodniki (Litwa) – 200 km
 • Budzisko (Litwa) – 215 km
 • Kuźnica Białostocka (Białoruś) – 150 km
 • Bobrowniki (Białoruś) – 160 km
Odległości od większych miast
 • Warszawa – 120 km
 • Białystok – 120 km
 • Olsztyn – 120 km
 • Gdańsk – 290 km
 • Berlin – 700 km
 • Bruksela – 1400 km
 • Genewa – 1600 km
 • Grodno – 205 km
 • Kaliningrad – 250 km
 • Londyn – 1700 km
 • Mińsk – 480 km
 • Moskwa – 1400 km
 • Paryż – 1730 km
 • Praga – 745 km
 • Rzym – 1950 km
 • Wilno – 370 km

Wersja XML