Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Turystyka

W granicach powiatu ostrołęckiego znajduje się znaczna część Równiny Kurpiowskiej, fragment Międzyrzecza Łomżyńskiego i Doliny Dolnej Narwi. Powiat położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski, na którym nie ma uciążliwego przemysłu, a teren charakteryzuje się dużym zalesieniem. Lasy, będące pozostałością dawnej puszczy, zajmują 1/3 obszaru powiatu ostrołęckiego. Wskutek wyrębu drzew, puszcza nie tworzy już zwartych połaci. Jednocześnie od ponad 150 lat prowadzone jest systematyczne zalesienie.

Północną część powiatu pokrywa Puszcza Zielona. Dziś puszcza zajmuje obszar 500 km2. Występują tu bory mieszane, sosnowo-świerkowe oraz sosnowe. Domieszkę stanowią dęby, graby, brzozy i osiki. Stosunkowo liczny jest jałowiec pospolity, jarzębina i leszczyna. Na terenach podmokłych dominuje las olszowo-brzozowy.

W runie rosną: konwalia majowa, poziomka, borówka czarna i brusznica, wrzos oraz wiele gatunków traw, kwiatów leśnych, mchów i paproci.

Szczególny charakter równinnemu kurpiowskiemu krajobrazowi nadają wydmy. Piętrzą się na wąskich pasach ziemi między rzekami: Turoślą, Szkwą, Rozogą, Omulwią i Orzycem. Wydmy powstały z osadów pochodzących z rzek, które wypływały spod lodowca zalegającego obecne tereny północnej Polski.

Przez powiat przepływa rzeka Narew, kiedyś ważny szlak komunikacyjny. Dziś trasa wodna z Warszawy na Mazury uczęszczana jest przez żeglarzy i kajakarzy. Z jezior mazurskich wypływają: Omulew, Rozoga i Szkwa. Płyną równolegle do siebie przez Puszczę Kurpiowską i zasilają wody Narwi. Poza rzekami i strumieniami istnieje tu wiele małych zbiorników wód stojących: starorzeczy i bagien, zwanych lokalnie "pulwami", "chruścielami" lub "bielami". Największe i najbardziej znane jest Bagno Karaska w gminie Kadzidło. Z kilku istniejących niegdyś jezior pozostało śródleśne Jezioro Gogol w gminie Goworowo i przekształcające się w torfowisko Jezioro Serafin (dawniej zwane Krusko) w gminie Łyse.

Różnorodny krajobraz jest rajem dla zwierząt. W lasach żyją: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, zające, wiewiórki, czasem pojawiają się wilki. W rzekach, poza rybami ( szczupakami, płociami, leszczami i brzanami), spotkać można bobry, piżmaki i wydry.

Tereny podmokłe zamieszkuje ptactwo wodne i błotne, wśród nich: łabędzie, żurawie i cietrzewie. Na łąkach i polach żyje wiele gatunków ptaków śpiewających.

Bogata fauna sprzyjała od dawna rozwojowi łowiectwa. Na terenie powiatu swoje obwody łowieckie ma 19 kół łowieckich.

Wersja XML