Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Muzyka kurpiowska


Folklor regionu kurpiowskiego, zwłaszcza jego warstwa muzyczna i tekstowa, należy do grupy najbardziej oryginalnych, a jednocześnie tradycyjnych przejawów duchowej wsi polskiej. Chociaż kurpiowska grupa etnograficzna należy do stosunkowo młodych, wiele czynników sprawiło, że właśnie w tej grupie zachowały się liczne przejawy dawnej a nawet bardzo dawnej melodyki, sposobów wykonywania pieśni, poetyki czy tańców ludowych (tańce korowodowe), sięgających swymi korzeniami do wspólnoty ogólnosłowiańskiej.

Mimo wielu archaizmów, które zachowały się w folklorze kurpiowskim, jest on w sumie mało znany, zwłaszcza że w niewielkim stopniu utrwalony na płytach czy kasetach. Wystarczy wspomnieć, że pieśni i muzykę Puszczy Zielonej w okresie po II wojnie światowej znajdziemy jedynie na płycie długogrającej zespołu "Kurpianka" (taka sama kaseta magnetofonowa), małej płycie (tzw. czwórce) stylizowanego zespołu "Kurpie" z Ostrołęki, a w ostatnich latach na płytach kompaktowych nagranych przez znaną śpiewaczkę Apolonię Nowak z Kadzidła z zespołem Ars Nova.

Ten skromny dorobek płytowy bogatego muzycznie regionu wymaga jak najszybszych działań dokumentacyjnych i popularyzatorskich.

tekst: Bernard Kielak


MP3Drepce konik.mp3 (1,40MB)

MP3Hura gąseńki.mp3 (1,62MB)

MP3Polka.mp3 (2,34MB)

MP3Powolniak.mp3 (2,33MB)


Wersja XML