Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ścieżki rowerowe


Ścieżka rowerowa Jezioro Krusko

mapa.jpeg

Nadleśnictwo Myszyniec zaprasza Państwa na 16-kilometrową trasę oznakowaną kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Zobaczycie jak piękna, ale i okrutna potrafi być przyroda, jak wygląda torfowisko, gdzie jeszcze 100 lat temu łowiono ryby, zobaczycie 200-letnie sosny, poznacie trud pracy leśnika. Zmęczeni podróżą lub gdy zaskoczy Was deszcz, schronicie się i odpoczniecie w przygotowanych wiatach zasiadając za drewnianymi stołami.


krusko1.jpeg

Trasa rozpoczyna się przy leśniczówce w miejscowości Serafin, położonej przy drodze nr 645 Myszyniec-Łomża, gdzie możecie pozostawić samochód i uzyskać dodatkowe informacje.

krusko2.jpeg

Gdy przy leśniczówce zostawicie samochód, nim rozpoczniecie wędrówkę, warto choć na chwilę zatrzymać się przy posadzonym 20 czerwca 2006 roku "Dębie Papieskim". Majestat i dostojny wygląd dębu zawsze wywierał na człowieku duże wrażenie. Dęby związane były z legendami i podaniami, czy ze znanymi postaciami historycznymi.

krusko3.jpeg

Na podstawie materiałów Nadleśnictwa Myszyniec w Zawodziu, tel.: 029 772 14 13, 772 14 21


Leśna Ścieżka Dydaktyczna w Nadleśnictwie Ostrołęka

sciezka1.jpeg

Tematy tablic:
 
3 - Szkółka leśna - produkowane są tu głównie: sosna zwyczajna, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, olsza czarna, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, a także gatunki wprowadzone do lasu jako domieszki: klony, lipy, bzy, jarzęby, róża, dereń, dzikie drzewa owocowe. Sadzonki hodowane są w cyklu jednorocznym, dwuletnim i trzyletnim. Roczna produkcja to ok. 1500 tys. sadzonek nadających się do sadzenia w uprawach leśnych. W Nadleśnictwie Ostrołęka sadzonki uprawia się wyłącznie w małych szkółkach śródleśnych.

4 - Ekologiczna rola lasu - las jest jedynym zakładem produkcyjnym, który nie zanieczyszcza środowiska, co więcej jest wręcz niezbędny dla jego prawidłowego funkcjonowania. Produkcja m.in. rozmaitych związków chemicznych (gazy, barwniki, tworzywa sztuczne) powoduje skażenie środowiska. Natomiast oddziaływanie lasu na środowisko jest wyjątkowo korzystne. Las ma wyjątkową zdolność wyciszania wiatru, co jest korzystne dla upraw leśnych. Ponadto skutecznie tłumi hałas, a także pochłania ogromne ilości pyłów, działając jak filtr, w efekcie powietrze jest prawie zupełnie oczyszczone z kurzu. Powierzchnie leśne służą również ochronie zasobów wody pitnej. Bez lasu nie byłoby możliwe zapewnienie człowiekowi podstawowych warunków dożycia.

5 - Dary lasu - oprócz dóbr materialnych należy wymienić przede wszystkim to, co jest bezcenne - czyste powietrze, niezwykłe piękno, cisza, świadomość obcowania z różnorodnymi formami życia.

6 - Wyłączony drzewostan nasienny sosnowy - został uznany za nasienny i wyłączony z użytkowania rębnego w 1961 roku, aby trwale zachować wartościowe i swoiste cechy rodzimych ekotypów drzew. Są one bazą do zbioru nasion oraz wyboru najlepszych drzew zwanych doborowymi, z których zbiera się nasiona i pozyskuje zrzezy. Uznane drzewostany nasienne powinna cechować: rodzimość pochodzenia, wiek (minimum 80 lat dla sosny), dobra zdrowotność, bardzo wysoka jakość i produkcyjność (obszar minimum 10 ha), odpowiednie otoczenie będące otuliną. Granice WDN i otuliny oznacza się żółtą farbą na skrajnych drzewach. Na teren WDN obowiązuje zakaz wstępu.

7 - Pas przeciwpożarowy typu D - pas szerokości 50 metrów z brzozy brodawkowatej, podzielony czterema mineralizowanymi bruzdami. Rozdziela duży kompleks drzewostanów na ubogich, borowych siedliskach o wysokiej palności. Osią tego pasa jest linia oddziałowa o szer. 8 m, pełniąca rolę drogi pożarowej w czasie akcji gaśniczej. Pas ppoż. należy do techniczno-biologicznych urządzeń utrudniających rozprzestrzenianie się ognia w lesie oraz ułatwiających gaszenie pożarów. Na terenach leśnych zakłada się różnego rodzaju pasy ppoż., m.in.:
 • wokół zakładów przemysłowych, magazynów, placów budów wzdłuż dróg i linii kolejowych
 • wokół ośrodków turystycznych i terenów wypoczynkowych np. parkingi, pola biwakowe.
Pasy ppoż. muszą być utrzymywane w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie od 1.04. do 31.10. każdego roku. Na pasach zabrania się składowania materiałów palnych i zatrzymywania oraz parkowania wszelkich pojazdów.

8 - Ogień przekleństwo dla lasu - ogień, choć jest wielkim dobrodziejstwem człowieka, dla lasu może stać się największym zagrożeniem. Niszczy rośliny zielne i drzewiaste, zwierzęta oraz próchnicę i środowisko glebowe z mikroorganizmami. Najlepsza technika gaszenia pożarów nie jest w stanie przywrócić życia w zniszczonym przez ogień lesie. Widok spalonego lasu jest zawsze przygnębiający. Ale najbardziej przygnębiające jest to, że w naszym klimacie pożary lasów nie powstają samoistnie. Wywołuje je człowiek celowo czy też z braku wyobraźni i umiejętności przewidywania skutków. Przywrócenie życia w glebie i na jej powierzchni nie jest wcale łatwe, bowiem nowe nasadzenia na pożarzyskach narażone są na różne choroby spowodowane przez pasożytnicze grzyby i szkodniki owadzie.

9 - Remiza leśna - zakłada się je w lasach położonych na ubogich glebach piaszczystych, gdzie dominującym gatunkiem jest sosna pospolita. Głównym zadaniem remiz jest stworzenie przyjaznego środowiska dla życia drobnych zwierząt: ssaków, ptaków, gadów, płazów, owadów, pajęczaków i innych organizmów, które stanowią o naturalnej odporności lasu na działanie owadów szkodliwych. Sadzi się tutaj drzewka i krzewy liściaste obficie kwitnące i owocujące. Ze względu na słabą glebę, młode roślinki sadzi się w obszerne jamki, wypełnione materiałem organicznym (torfem). W remizach znajdują się pojemniki, w których przez cały rok gromadzi się wodę. Aby młode drzewka i krzewy liściaste mogły wyrosnąć, chroni się je przed zwierzyną, grodząc całą powierzchnię remizy, W pobliżu wywiesza się budki lęgowe dla ptaków, a dla owadów i płazów układa stosy kamieni i chrustu. Sąsiednie drzewostany podsadza się gatunkami liściastymi.

10 - Uprawy pochodne - to uprawy leśne założone z sadzonek wyhodowanych z nasion zebranych w wyłączonych drzewostanach nasiennych, z plantacyjnych upraw nasiennych i plantacji nasiennych. Tworzą bloki upraw wyselekcjonowanych pod względem jakości i zdrowotności.

A - olsza czarna - tworzy drzewostany olszowe na siedliskach zwanych olsami. Są to bardzo żyzne siedliska z bogatym i charakterystycznym runem, B - wawrzynek wilczełyko - krzew o rózgowatych, giętkich, wzniesionych lub odstających gałązkach, wysokości 0,4-1 m. Występuje w Europie Środkowej, w wielogatunkowych lasach liściastych na łęgach i w lasach górskich. Kwitnie od marca do kwietnia,

C - bóbr europejski - ssak z rzędu gryzoni, rodziny bobrów, obejmującej 2 gatunki, zamieszkujący głównie lasy liściaste nad brzegami wolno płynących rzek oraz jezior. Aktywny głównie w dzień i o zmierzchu. Na wolno płynących rzekach i odpływach jezior buduje tamy tzw. żeremia, z gałęzi i pni drzew, które ścina zębami. Podnosi się w ten sposób poziom wody, dzięki czemu wejście do wykopanej przy brzegu jamy znajduje się zawsze pod wodą, nawet podczas suszy,

D - orlik krzykliwy - gatunek z rodziny jastrzębiowatych, podrodziny orłów, o długości ciała ok. 65 cm i rozpiętości skrzydeł ok. 1,6 m. Charakteryzuje się szarobrązowym upierzeniem, z głową jaśniejszą od reszty ciała. Zamieszkuje tereny lasów, bagien i jezior; żywi się drobnymi kręgowcami naziemnymi - głównie płazami i gadami. Gnieździ się zazwyczaj na drzewach iglastych, przy pniu.

Rowerowa leśna ścieżka edukacji ekologicznej w Wachu


Wypoczynek z rowerem - to, poza spacerami najbardziej przyjazna środowisku leśnemu forma korzystania z lasu. Przemierzając leśną ścieżkę edukacji ekologicznej będziesz miał możność zapoznać się z przedmiotem pracy leśnika, jakim jest las, a przede wszyskim jego bogactwem przyrodniczym oraz działaniami na rzecz utrzymania go w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń.

Nasz spacer przebiegać będzie częściowo wzdłuż odcinków dawnej kolejki wąskotorowej. W czasie I wojny światowej w celu intensywnego wywozu drewna pochodzącego z rabunkowego wyrębu lasu, Niemcy zbudowali duży węzeł kolejek wąskotorowych. Linie kolejowe poprowadzono również wewnątrz kompleksów leśnych, łącząc składnice drewna i tartaki usytuowane na obrzeżach lasu.

Ścieżka jest oznakowana kierunkowskazami, a przystanki tematyczne numerami umieszczonymi na palikach.

Wzdłuż trasy (16 km) umieszczono stanowiska edukacyjne w formie kilkunastu tablic, na których przedstawiono niektóre zjawiska zachodzące w środowisku leśnym oraz 14 przystanków tematycznych:
 
 1. Typy siedliskowe lasu
 2. Wydma
 3. Dary lasu
 4. Drewno - surowiec doskonały
 5. Podszyty
 6. Ochrona przeciwpożarowa
 7. Łowiectwo
 8. Ochrona lasu
 9. Rezerwat
 10. Martwe drzewo - posusz
 11. Odnowienie lasu
 12. Odnowienie lasu
 13. Zabytki kultury materialnej
 14. Odnowienie lasu
sciezki2a.jpeg
sciezki2b.jpeg
Wersja XML