Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce


DOCZawiadomienie o rozpoczęciu budowy.doc

DOCDruk rozpoczęcia budowy - oświadczenie kierownika budowy.doc

DOCDruk rozpoczęcia budowy - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.doc

PDFInformacja BIOZ.pdf

DOCZawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.doc

DOCZawiadomienie o zakończeniu budowy sieci.doc

DOCZawiadomienie o zakończeniu budowy drogi.doc

DOCZawiadomienie o zakończeniu budowy zbiornika.doc

DOCWniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.doc

DOCOświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.doc

DOCOświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.doc

DOCInformacja geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.doc

DOCOświadczenie inwestora o nie wniesieniu sprzeciwu przez SP i PIS.doc

DOCOświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych załącznik do wniosku na użytkowanie.doc

PDFPotwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza.pdf

DOCXProtokół z przeprowadzenia próby szczelności szamba.docx

DOCXZawiadomienie o całkowitym zakończeniu budowy budynku mieszkalnego.docx

PDFWniosek o przeprowadzenie postępowania naprawczego.pdf

PDFWniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego.pdf


Wersja XML