Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami


PDFWniosek o zaświadczenie o figurowaniu gospodarstwa rolnego.pdf

DOCXWniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę B-1.docx

DOCXWniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.docx

DOCXZgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego B-2.docx

DOCXOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane B-3.docx

DOCWniosek o zmiane sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.doc

DOCXInformacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiorkę zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania.docx

DOCXZgloszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.docx

DOCXZrzeczenie się prawa odwołania od decyzji.docx

DOCXZgloszenie robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiorkę.docx

PDFZgoda właściciela obiektu.pdf

PDFWniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.pdf

PDFUpoważnienie do wniosku o wydanie wypisu wyrysu.pdf

PDFWniosek o aktualizację danych osobowych.pdf

PDFWniosek o wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków.pdf

PDFWniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej glebowo-rolniczej.pdf


Wersja XML