Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy społeczne


DOCZapewnienie usług w domach pomocy społecznej.doc

DOCOświadczenie członka rodziny.doc

DOCWniosek.doc

DOCZaświadczenie.doc

DOCPomoc cudzoziemcom.doc

DOCRodziny zastępcze.doc

DOCZadania realizowane w ramach rehabilitacji społecznej.doc

DOCZałącznik Nr1.doc

DOCZałącznik Nr2.doc

DOCZałącznik Nr3.doc

DOCZałącznik Nr4.doc

DOCZałącznik Nr5.doc

DOCInformacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydawaniu orzeczeń.doc

DOCZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia po 16 roku życia.doc

PDFWniosek o wydanie karty parkingowej.pdf

PDFWniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.pdf

DOCZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.doc

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przed 16 rokiem życia.doc

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności po 16 r.ż.doc

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie trumny ze zwłokami, urny ze szczątkami.doc


Wersja XML