Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Wydziału Komunikacji i Drogownictwa


Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, mieszczący się w budynku przy ul A.E Fieldorfa „Nila” 15 wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Przyjęcia w wydziale odbywają się po uprzedniej rejestracji wizyty poprzez system rejestracji elektronicznej:

https://bezkolejki.eu/spostroleka

Osoby bez rezerwacji nie będą obsługiwane. W sprawach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 29 764 32 43, 29 764 32 45  z pracownikiem wydziału. 

Uprzejmie prosimy, by interesanci, którzy mają umówioną wizytę w wydziale, zgłosili się nie wcześniej niż 15 minut przed umówioną godziną, pobrali bilet z biletomatu i oczekiwali w holu głównym na wezwanie pracownika. Każdy z interesantów obowiązkowo powinien mieć zasłonięte  twarz i nos.

Opłaty skarbowe należy uiszczać na rachunek bankowy  Urzędu Miasta w Ostrołęce numer:

32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

  lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 45 lub na pl. Bema 1.

Opłaty za rejestrację pojazdów i  prawa jazdy należy uiszczać na rachunek bankowy  Starostwa Powiatowego w Ostrołęce numer:

19 89230008 0124 7002 2012 0022 lub w kasie w budynku przy A.E. Fieldorfa "Nila" 15.

DOCXCennik usług w Wydziale Komunikacji.docx

Wzory wniosków do pobrania

Interesanci Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami proszeni są o zgłaszanie się, w zależności od rodzaju sprawy, do jednego ze  stolików wystawionych na korytarzu przed wydziałem. Prosimy o zachowanie się do zaleceń – zachowania dystansu oraz zasłonięcia ust i nosa.


Wersja XML