Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami


Magdalena Mrozek-Rawa

tel. 577 604 504


Samodzielne Stanowisko do spraw Kontaktów z Mediami – „SKM” do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Kontaktów z Mediami należy w szczególności:

1) przygotowywanie publikacji promocyjno–informacyjnych o powiecie,
2) współdziałanie z mediami, informowanie ich o działalności Rady, Zarządu i Starosty,
3) informowanie o problematyce spraw rozpatrywanych przez organy powiatu,
4) prowadzenie rejestru krytyki prasowej, telewizyjnej, radiowej oraz internetowej i informowanie Starosty o publikacjach krytycznych,
5) reagowanie, zgodnie z ustawą Prawo prasowe na teksty krytyczne,
6) opracowywanie i przekazywanie mediom sprostowań informacji nieprawdziwych lub niepełnych,
7) analizowanie publikacji prasowych dotyczących problemów ekonomicznych, społecznych i kulturalnych powiatu,
8) organizowanie udziału dziennikarzy w sesjach i innych spotkaniach organizowanych przez powiat,
9) wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez organy powiatu,
10) archiwizacja publikowanych informacji o powiecie w formie kroniki, redagowanie i aktualizowanie
serwisu internetowego www.powiatostrolecki.pl.


Wersja XML