Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory pism PRK


DOCWzór wniosku Konsumenta do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.doc

DOCOświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem.doc

DOCOświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.doc

DOCReklamacja towaru.doc

DOCReklamacja dzieła - obniżenie ceny.doc

DOCReklamacja dzieła - usunięcie wady dzieła.doc

DOCReklamacja dzieła - wymiana.doc

DOCReklamacja dzieła - zwrot ceny.doc


Wersja XML